dilluns, 14 de gener del 2013

AIXÍ FUNCIONA LA BOTIGA ECOLÒGICA

 •  La botiga s'obrirà, si és possible, el dijous que es consideri adient de 12h a 14:15h, o fins acabar les existències. 
 • Els tutors ens assegurarem de que tots els alumnes escriguin a la seva agenda que el dijous corresponent s'obrirà la botiga ecològica Rodamilans, amb el nom del producte, o productes, que es vendran, el cicle que farà la venda i el seu preu. 
 • A educació infantil ho escriurem a la pissarra informativa pels pares. 
 • Qui vulgui comprar ha de venir amb una senalla o bossa reutilitzada. 
 • Els alumnes que hagin fet la sembra dels productes que es posin a la venda seran els encarregats de fer la collita abans de l'hora del pati i de tornar-se per dur a terme la venda a la botiga. 
 • Una vegada feta la collita es comptarà el número d'hortalisses de que es disposa a la botiga i es farà una previsió dels guanys. 
 •  Es convidarà a un cicle per anar a comprar els primers cada vegada, al marge de si han sembrat o no els productes que es vendran. 
 • A partir de les 12h la botiga estarà oberta i un encarregat anirà avisant curs per curs per a que els alumnes interessats puguin anar a comprar. 
 • Cada comprador podrà endur-se només una peça. 
 • Els compradors faran tantes files per taula de la botiga com productes diferents hi hagi. 
 • Els venedors tindran un bitllet per cada producte, hi anotaran el nom del producte, el preu i el curs al qual pertany l'alumne que compra. 
 • Quan l'hagin venut entregaran el bitllet als secretaris que controlaran la venda. D'aquesta manera podrem fer una estadística correcta i sabrem exactament la participació, el número d'hortalisses venudes i els doblers ingressats. 
 • Els guanys es destinaran a comprar nous planters per a les parades de l'hort. 
 • De manera excepcional, el dia que tinguin prioritat per comprar els alumnes d'educació infantil la botiga s'obrirà a les 13:40h per a que els pares interessats puguin anar a cercar els infants a les aules i venir a la botiga ecològica a comprar. 
Un dels objectius de l'activitat de la botiga ecològica és oferir un espai semblant al que es pot trobar a la vida quotidiana on els alumnes duran a la pràctica conceptes, procediments i actituds apresos dins les aules. Els alumnes han d'aprendre a valorar la feina ben feta, a valorar les dificultats per resoldre situacions problemàtiques, a treballar en equip, a planificar la tasca de cada component del grup i a responsabilitzar-se del que li ha tocat, a tenir autonomia i iniciativa personal per avaluar la feina feta comentant els resultats i proposar mesures per anar millorant.
 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada