diumenge, 8 de desembre del 2013

COLLITA I VENDA DELS RAVANETS I ESPINACS

Els ravenets i els espinacs que varen sembrar els alumnes de 1rB i 3r ja estaven a punt, així que hem fet la primera collita del curs 2013-14.

dimecres, 19 de juny del 2013

divendres, 29 de març del 2013

dilluns, 14 de gener del 2013

VENDA DE BRÒQUIL I COLIFLOR

Així va ser la venda de bròquil i de coliflors

VENDA DE RAVES

Així va ser la venda dels raves que sembraren els alumnes de 6è

VENDA D'ENDÍVIES

Així va ser la venda d'endívies

VENDA DE LLETUGUES

Així va ser la collita i la venda de lletugues:

AIXÍ FUNCIONA LA BOTIGA ECOLÒGICA

 •  La botiga s'obrirà, si és possible, el dijous que es consideri adient de 12h a 14:15h, o fins acabar les existències. 
 • Els tutors ens assegurarem de que tots els alumnes escriguin a la seva agenda que el dijous corresponent s'obrirà la botiga ecològica Rodamilans, amb el nom del producte, o productes, que es vendran, el cicle que farà la venda i el seu preu. 
 • A educació infantil ho escriurem a la pissarra informativa pels pares. 
 • Qui vulgui comprar ha de venir amb una senalla o bossa reutilitzada. 
 • Els alumnes que hagin fet la sembra dels productes que es posin a la venda seran els encarregats de fer la collita abans de l'hora del pati i de tornar-se per dur a terme la venda a la botiga. 
 • Una vegada feta la collita es comptarà el número d'hortalisses de que es disposa a la botiga i es farà una previsió dels guanys. 
 •  Es convidarà a un cicle per anar a comprar els primers cada vegada, al marge de si han sembrat o no els productes que es vendran. 
 • A partir de les 12h la botiga estarà oberta i un encarregat anirà avisant curs per curs per a que els alumnes interessats puguin anar a comprar. 
 • Cada comprador podrà endur-se només una peça. 
 • Els compradors faran tantes files per taula de la botiga com productes diferents hi hagi. 
 • Els venedors tindran un bitllet per cada producte, hi anotaran el nom del producte, el preu i el curs al qual pertany l'alumne que compra. 
 • Quan l'hagin venut entregaran el bitllet als secretaris que controlaran la venda. D'aquesta manera podrem fer una estadística correcta i sabrem exactament la participació, el número d'hortalisses venudes i els doblers ingressats. 
 • Els guanys es destinaran a comprar nous planters per a les parades de l'hort. 
 • De manera excepcional, el dia que tinguin prioritat per comprar els alumnes d'educació infantil la botiga s'obrirà a les 13:40h per a que els pares interessats puguin anar a cercar els infants a les aules i venir a la botiga ecològica a comprar. 
Un dels objectius de l'activitat de la botiga ecològica és oferir un espai semblant al que es pot trobar a la vida quotidiana on els alumnes duran a la pràctica conceptes, procediments i actituds apresos dins les aules. Els alumnes han d'aprendre a valorar la feina ben feta, a valorar les dificultats per resoldre situacions problemàtiques, a treballar en equip, a planificar la tasca de cada component del grup i a responsabilitzar-se del que li ha tocat, a tenir autonomia i iniciativa personal per avaluar la feina feta comentant els resultats i proposar mesures per anar millorant.